• Wij zijn vooralsnog gesloten tot nader bericht. Alle activiteiten op de jaarkalender tot 1 juni kunnen niet doorgaan. Ook Proef de Culturen kan niet doorgaan.

  • 1

Vaassen, 6 februari 2019

CONCEPT

 

Overzicht bestuur Veluws Museum Hagedoorns  Plaatse: samenstelling, taken, (neven-)functies en rooster van aftreden

  

BESTUUR:

 

 

Naam

 

 

Functie en taken

 

(neven-)functies buiten het

Bestuur*

 

 

Rooster van aftreden**

Jan Vedder

Voorzitter, bedrijfsbureau, contacten gemeente,

erfgoedplatform, afstemming beleid en externe

contacten, werkgroepen: Innovatie

Lid Raad van Toezicht Kunst-

Vereniging Diepenheim

Benoeming eerste termijn:

01-12-2015

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-12-2019

Aftreden uiterlijk:

01-12-2023

Arie Plaisier

Plv. voorzitter, bedrijfsbureau, contactpersoon Stichting

Hagedoorns Plaatse (als voorzitter), werkgroep:

Innovatie

 

Benoeming eerste termijn:

01-01-2004

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-01-2020

Aftreden uiterlijk:

01-01-2024

Joop Egeter

Secretaris (tot 01-06-2020), plv. penningmeester,

contactpersoon Stichting Vrienden (als voorzitter),

werkgroepen:

Educatie

Voorzitter Vereniging Vrienden

van het Veluws Streekmuseum

Secretaris Vereniging Gelders

Politie Mannenekoor (tevens

Adviseur concertcommissie)

Benoeming eerste termijn:

01-01-2015

Benoeming (evt.) tweede termijn

01-01-2019

Aftreden uiterlijk:

01-01-2023

Gerrit Kamphuis

Penningmeester, plv. secretaris, contactpersoon

Stichting Collecties en Stichting Hagedoorns Plaatse

(als penningmeester)

 

Benoeming eerste termijn:

01-08-2017

Aftreden (aangekondigd)

01-08-2020

Elke Tetterode

lid, Contactpersoon Stichting Collecties (als voorzitter/

secretaris), conservator, werkgoepen: PR&M

(onderdeel tentoonstellingen)

 

Benoeming eerste termijn:

01-0-3-1987

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-01-2020

Aftreden uiterlijk:

01-01-2024

Johan van de

Vosse

Lid Vrijwilligersbeleid, veiligheidsbeleid, werkgroepen:

Museum

 

Benoeming eerste termijn:

01-01-2006

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-01-2020

Aftreden (aangekondigd):

06-01-2020

Bert Jan Nijhuis

Lid Contactpersoon stichting collecties (als lid),

Werkgroepen: Educatie, Activiteiten

Docent VO

Benoeming eerste termijn:

01-05-2017

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-05-2021

Aftreden uiterlijk:

01-05-2025

Henri Slijkhuis

Lid Werkgroepen: Publicaties, PR&M (onderdeel

Tentoonstellingen), Activiteiten

Hoofdredacteur van het

Periodiek “De Wijerd”

van de Bekenstichting

Benoeming eerste termijn:

01-03-2017

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-03-2021

Aftreden uiterlijk:

01-03-2025

Taco Hoppener

Lid Werkgroepen: PR&M/tentoonstellingen

(onderdeel PR&M)

Directeur/eigenaar

Clevermedia

Benoeming eerste termijn :

01-05-2017

Benoeming (evt.) tweede termijn:

01-05-2021

Aftreden uiterlijk:

01-05-2025

* Alleen huidige betaalde functies en voor zover dit relevant is vrijwilligerswerk (dus niet lid van een voetbalclub, maar wel bestuurslid van een voetbalvereniging)

* In dit overzicht is uitgegaan van:

- benoeming eerste termijn voor vier jaar

- benoeming tweede termijn maximaal voor vier jaar

- voor huidige bestuursleden die al langer dan vier jaar in functie zijn geldt, als overgangsregeling,  dat de eerste termijn, ongeacht de zittingsduur, per 1 januari 2020 af loopt; bij de bepaling van de duur van de tweede termijn wordt (uiteraard naast de wensen van het bestuurslid zelf) rekening gehouden met:

  1. het aantal jaren dat het lid in functie is
  2. een evenwichtige opbouw van het rooster van aftreden (dit om een grote “leegloop” op één moment te voorkomen).

- Het aftreden als bestuurslid hoeft zeker geen afscheid als vrijwilliger te betekenen!