Museum Hagedoorns Plaatse staat ingeschreven in het Nederlands museumregister. Door het kwaliteitskeurmerk geregistreerd museum is het mogelijk om in aanmerking te komen voor (overheid)subsidies. De criteria die verbonden zijn aan de registratie worden periodiek gemonitord. Zo borgen we de kwaliteit van ons museum