• Wij zijn vooralsnog gesloten tot nader bericht. Alle activiteiten op de jaarkalender tot 1 juni kunnen niet doorgaan. Ook Proef de Culturen kan niet doorgaan.

  • 1

Museum Hagedoorns Plaatse staat ingeschreven in het Nederlands museumregister. Door het kwaliteitskeurmerk geregistreerd museum is het mogelijk om in aanmerking te komen voor (overheid)subsidies. De criteria die verbonden zijn aan de registratie worden periodiek gemonitord. Zo borgen we de kwaliteit van ons museum